22-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#28 - BRT på buslinje 400S og forslag til kommissorie for VVM-undersøgelsen (Beslutning)#12 - Virumvej 33-35 og Parcelvej 151, daginstitutioner, anlægsbevilling (Beslutning)#2 - Budget 2023-26 - Nødvendige budgetbehov (Beslutning)#3 - 1. Budgetopfølgning 2022 (Beslutning)#4 - Budgetaftalen 2021-24, Implementering - 4. status (Orientering)#5 - Revision af regnskab 2021 (Beslutning)#6 - Indhentelse af statsrefusion (Beslutning)#7 - Anlægsprogrammet 2023-26 (Beslutning)#8 - Anlægsstyringsregler, udbudsstrategier og funktionsprogram for etablering af dagtilbud og pavilloner (Beslutning)#9 - Arbejdsklausuler i Spar 5, fælles opfølgning (Orientering)#10 - Skimmelsvamp i Kernehuset, anlægsbevilling (Beslutning)#11 - Fennebergsalen, lydisolering, anlægsbevilling (Beslutning)#13 - 1- og 5-års bygningseftersyn, anlægsbevilling (Beslutning)#14 - Lyngby almennyttige Boligselskab, afdeling Bondebyen - godkendelse af skema B vedr. renoveringsprojekt (Beslutning)#15 - Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2021 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger (Beslutning)#16 - Lyngby Boligselskab - opdeling af Fortunen i to afdelinger (Orientering)#17 - Etablering af kommunalt dagbehandlingstilbud i Lyngby-Taarbæk kommune (Beslutning)#18 - Lundtofteparken 43 - klargøring til tidlig opstart (Beslutning)#19 - Drift af naturbusser 2022 (Beslutning)#20 - Forslag til sammenlægning af dagtilbuddene Spurvehuset og Kaplegården (Beslutning)#21 - Vandpytten/Garantien, forslag om nyt navn til den sammenlagte daginstitution (Beslutning)#22 - Partnerskabsaftale med FOA om styrket rekruttering og fastholdelse på ældreområdet (Beslutning)#23 - Midlertidig finansiering af specialist til arbejdsplanlægning (Beslutning)#24 - Kriterier for fordeling af §79 midler 2023-2026 (Beslutning)#25 - Tilbagebetaling af egenbetaling for kørsel til og fra aktivitetscentre (Beslutning)#26 - Ændring af kørestrøm på Klampenborgvej (Beslutning)#27 - Proces for ny genbrugsstation (Beslutning)#29 - Uddeling af den Sociale Frivillighedspris 2022 (Beslutning)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 111
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 12
Det seneste år: 111