28-04-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Styrelsesvedtægtsændring, stedfortræder samt faglig præcisering#3 - Demografiregulering 2022-2026 (Beslutning)#4 - Kommunens valgorganisation 2022 – 2025 – Udpegning af valgstyrerformænd (Beslutning)#5 - Lyngby-Taarbæk Forsyning-koncernen, honorarstørrelser (Orientering)#6 - Udvidelse af beredskab - Ukraine (Beslutning)#7 - Firewalls og netværksudstyr - anlægsbevillig (Beslutning)#8 - Tilsynet med de almene boligorganisationer - en status (Orientering)#9 - Almenbo, afd. Carlshøj B - ansøgning om godkendelse af finansiering af individuel køkkenmodernisering (Beslutning)#10 - Mindre bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlægsbehov - anlægsbevilling (Beslutning)#11 - EU-finansiering til arbejde med Strategisk Energiplan (Beslutning)#12 - Cykelparkering ved letbanestationerne, anlægsbevilling (Beslutning) (Genfremlæggelse)#13 - Cykelparkering ved Rævehøjvej busstoppested (Beslutning)#14 - Lundtoftevej 162 m.fl. - Plangrundlag for Lokalplan 292 (Beslutning)#15 - Byrumsforsøg på Lyngby Hovedgade (Beslutning)#16 - Beslutning om regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald (Beslutning)#17 - Høringsudkast til varmeplan (Beslutning)#18 - Beslutning om indsamling af papaffald fra husstande (Beslutning) (Genfremlæggelse)#19 - Sundhedsprofil 2021 (Orientering)#20 - Opfølgning på klassedannelse for skoleåret 2022/23 (Orientering)#21 - Genhusningsbygning på Engelsborgskolen, igangsætning af ny placering (Beslutning)#22 - Måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2023 (Beslutning)#23 - Flerårig handleplan - øget søgning til erhvervsuddannelserne (Beslutning)#24 - Frivilligcenter - Fremtidig forankring af aftale vedr. Limone (Beslutning)#25 - Prisuddeling 2022 - Udvælgelse af prismodtagere til Amatørmusik-, Idrætsleder- og Ungdomslederprisen 2022 (Beslutning)#26 - Opgaveudvalgets sammensætning (Beslutning)#27 - Nye daginstitutioner - status (Orientering)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 28. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 155
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 3
Den seneste måned: 155
Det seneste år: 155