16-12-21 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Medlemmer i Folkeoplysningsudvalget 2022-2025 (Orientering)#3 - 3. budgetopfølgning 2021 (Beslutning)#4 - Kvalificering af mellemkommunal afregning - status (Beslutning)#5 - Virum Skole, lokaleombygninger, anlægsregnskab (Beslutning)#6 - Fuglsanggårdsskolen, lokaleombygninger, anlægsregnskab (Beslutning)#7 - Legeplads ved Virum Skole, anlægsbevilling (Beslutning)#8 - Indsatsen i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)#9 - Opgaveudvalg for bæredygtighed - evaluering (Orientering)#10 - Ferielov - selvejende institutioner (Beslutning)#11 - Takst for udlejning af foreningshus (Beslutning)#12 - Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen - finansiering af køkken- og badmoderniseringer som kollektiv råderet (Beslutning)#13 - Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen Øst - ansøgning om godkendelse af skema A vedr. helhedsplan (Beslutning)#14 - LAB, afd. Sorgenfrivang I - ansøgning om godkendelse af skema A vedr. helhedsplan (Beslutning)#15 - Paradisets kapacitet og sygeplejetilbud på Paradiset (Beslutning)#16 - Det nye Arealdrift - Maskininvesteringer og konkurrenceudsættelse (Beslutning)#17 - Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2022 - Anlægsbevilling (Beslutning)#18 - Anlægsbevilling til forberedende arbejder til nye offentlige veje (Beslutning)#19 - Letbanens økonomi, herunder de afledte udgifter - Status 2021 (Orientering)#20 - Godkendelse af takster for Vand og Spildevand 2022 (Beslutning)#21 - Affaldsgebyrer for husholdninger 2022 (Beslutning)#22 - Forudsætninger for klimatilpasningsprojektet i Fæstningskanalen (Beslutning)#23 - Bevilling til drift af trafiksignaler (Beslutning)#24 - Høringssvar til Gladsaxes forslag til Kommuneplan 2021 (Beslutning)#25 - Supercykelsti (Lyngbyruten) - Tilladelse efter kolonihaveloven, magelæg og udtagelse af forpagtet areal (Beslutning)#26 - Implementering af budgetaftalen 2021-24 - 3. status (Orientering)#27 - Kommunalt beredskab til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge, revideres (Beslutning)#28 - Model for pladsanvisning af to-sprogede børn (Beslutning)#29 - Fremrykket SFO-start på Virum Skole (Beslutning)#30 - Regulering af takster for 2022 Handicappede og Sociale Indsatser (Beslutning)#31 - Tilsynspolitik for hjemmeplejen 2021 og 2022 (Beslutning)#32 - Leje af lokaler til §85 gruppesamtale rum m.m. (Beslutning)#33 - Anmodningssag vedr. inddragelse af pårørende og frivillige (Beslutning)#34 - Anvisning af permanent bolig til flygtninge (Beslutning)#35 - Beskæftigelsesplan 2022 (Beslutning)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 16. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter på dagsordenen.

Denne video er set i alt: 102
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 102