08-04-2021 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Regnskab 2020 (Beslutning)#3 - Lokation for kommunalbestyrelsesmøder samt udvalgs- og gruppemøder under rådhusrenoveringen (Beslutning)#4 - Isolationsfaciliteter for borgere ifm. Covid19 (beslutning)#5 - Pulje til Covid-19-relaterede vaccinationsopgaver (Beslutning)#6 - Anlægsbevilling til udskiftning af printere i 2021 og 2022 (Beslutning)#7 - Anlægsbevilling til udbud af LAN og WLAN (Beslutning)#8 - Anlægsbevilling til håndværks- og designlokaler på Virum Skole (Beslutning)#9 - Anlægsbevilling til udskiftning af nødkald pleje- og træningscentre (Beslutning)#10 - Anlægsregnskab for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2020 (Beslutning)#11 - Anlægsbevilling - Udvidelse af Lundtoftegårdsvej og lukning af Kornagervej (Beslutning)#12 - Ansøgning om råden over parkeringspladsen ved Trongårdsskolen (Beslutning)#13 - Klimatilpasning af det centrale Lyngby (Beslutning)#14 - Høringssvar til Rudersdals forslag til Kommuneplan 2021 (Beslutning)#15 - Forslag til ny økonomimodel fra KKR Hovedstaden (Beslutning)#16 - Ekstra træning på plejecentre (Orientering)#17 - Ændring af vejnavn fra Lundtoftevej 264A-266B til Hjortehegnet (Beslutning)#18 - Ekstra rengøring i forbindelse med COVID-19 (Beslutning)#19 - Anlægsbevilling - justeret tidsplan for kapacitetsudvidelse af Engelsborgsskolen (Beslutning)#20 - Anlægsbevilling - Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler (Beslutning)#21 - Varigt løft af det almene skoleområde til supplerende undervisning (SPU) - udmøntning af pulje (Beslutning)#22 - Rammer for SFO-start på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen i 2021 (Beslutning)#23 - Forslag til målsætninger og principper for den fremtidige dagtilbudsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)#24 - National pulje til løft faglighed og trivsel blandt elever i folkeskolen - udmøntning af midler (Beslutning)#25 - Etablering af opgangsfællesskab for unge på Melagervej 5-7 (Beslutning)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 8. april 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 74
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 74
Den seneste måned: 74
Det seneste år: 74
There is no video in the channel yet. There is no video yet.