17-12-20 Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordenen#2 - Udmøntning af kompensationer vedr. COVID-19 (Beslutning)#3 - Opdatering af anlægsstyringsregler (Beslutning)#4 - Anlægsregnskab - Anlægstilskud til Lyngby Tennisklub (Beslutning)#5 - Anlægsregnskab - Dyrehavegård område B Salg og frikøb (Beslutning)#6 - Anlægsbevilling - Finansiering af vedligeholdelsesbehov på Fortunfort og Lyngbyfort (Beslutning)#7 - Fremrykning af anlægsbeløb til Fonden Danmarks Rostadion (Beslutning)#8 - Justering af proces for vision og program for Kgs. Lyngby centrum (Beslutning)#9 - Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solparken - ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med renoveringer i afdelingen. (Beslutning)#10 - Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning og godkendelse af skema A - helhedsplan - Gennemgribende renovering af afdelingen (Beslutning)#11 - Ændring af overenskomsten for vandindvinding ved Sjælsø (Beslutning)#12 - Hummeltofteskolens anvendelse af tennisbaner ved Virum Sorgenfri Tennisklub (Beslutning)#13 - Lokalrådets handleplan 2021-2022 (Orientering)#14 - Vedtægt for Seniorrådet (Beslutning)#15 - Strategi for konkurrenceudsættelse (Beslutning)#16 - Forslag til justeret organisering omkring GDPR og informationssikkerhed (Beslutning)#17 - Konkret disponering af pulje til ekstern juridisk bistand (Beslutning)#18 - Godkendelse af sikringspolitik og sikringsplan for de kommunale ejendomme 2021-24 (Beslutning)#19 - Daginstitution på Nøjsomhedsvej - ideoplæg, funktionsprogram, planlægning (Beslutning)#20 - Nyt byggeri på DTU, Miljøvej 112 (Beslutning)#21 - Anlægsbevilling - Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2021 (Beslutning)#22 - Anlægsbevilling - Bekæmpelse af Japansk pileurt på Lyngby Omfartsvej (Beslutning)#33 - Musik- og Billedskolen - midler til afklaring af scenarier for permanent løsning (Beslutning)#23 - Anlægsbevilling - forlængelse af perrontunnel ved Lyngby St. (Beslutning)#24 - Fremtidens driftsmodel for Arealdrift (Beslutning)#25 - Vand- og spildevandstakster 2021 (Beslutning)#26 - Parkeringsanalyse i Sorgenfri (Beslutning)#27 - Samling af bygningsudgifter (Beslutning)#28 - Opdatering af takstbilag budget 2021 (Beslutning)#29 - Kvalitetsstandarder for ældre- og sundhedsområdet (Beslutning)#30 - Ny model for social akuttilbud (Beslutning)#31 - Drift af værnemiddeldepot (Beslutning)#32 - Omkontering af administrativt overhead på ældreområdet (Beslutning)#34 - Anlægsbevilling - Prioritering af midler til fysiske rammer - juniorklubber og omstillinger på specialundervisningsområdet (Beslutning)#35 - Fælles budgetstyring på børneområdet ift. eksterne skoletilbud og fleksible løsninger (Beslutning)#36 - Forslag til revideret udgave af skolernes styrelsesvedtægt (Beslutning)#37 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021 (Beslutning)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 17. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 98
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 3
Den seneste måned: 10
Det seneste år: 98
There is no video in the channel yet. There is no video yet.