25-06-20 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordenen#34 - Forslag til prioritering af pulje til bedre normeringer i dagtilbud (Beslutning)#2 - Regnskab 2019 - Revisionsberetning (Beslutning)#3 - Budgetbehov til budget 2021-2024 (Beslutning)#4 - Trongårdens Svømmehal - anlægsbehov til udbedring af kritiske mangler (Beslutning)#5 - Anlægsbehov til Budget 2021-2024 (Beslutning)#6 - Konsekvenser af korrigerede pris- og lønskøn (Beslutning)#7 - Ændret beløbsafgrænsning under anlægspuljen til mindre bygningsmæssige justeringer (Beslutning)#8 - Pulje til afledte bygningsændringer (Beslutning)#9 - Anlægsbevilling - Renovering af sluser ved møller (Beslutning)#10 - Oprettelse og drift af frivillig isolationsfacilitet (Beslutning)#11 - Ekstra håndvaske på dagtilbud og skoler i forbindelse med COVID19 (Beslutning)#12 - Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2019 - de kommunalt administrede almene boligafdelinger (Beslutning)#13 - Lyngby Boligselskab - opførelse af 50 familieboliger og 100 ungdomsboliger på Akademivej (Beslutning)#14 - Buddingevej 50 - godkendelse af skema C for opførelse af 40 ældreboliger (Beslutning)#15 - Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse - renovering af afdelingen (Beslutning)#16 - Forslag til trafiktiltag efter ombygning af Lundtofte skole (Orientering)#17 - Midlertidig genoptagelse af Opgaveudvalgets arbejde (Beslutning)#18 - Tilstanden af de offentlige veje (Beslutning)#19 - Kommunens forpligtelser som grundejer på private fællesveje (Beslutning)#20 - Stillingtagen til vejprojekt for Lundtoftegårdsvej samt dispensation fra lokalplan 61, 228 og 236 (Beslutning)#21 - Ændring af klassifikation af stier (Beslutning)#22 - Nyt specialundervisningstilbud i regi af Sorgenfriskolen (Beslutning)#23 - Omstillinger på klub- og ungdomsskoleområdet (Beslutning)#24 - Mulighed for at opføre en ny daginstitution på de kommunale arealer Nøjsomhedsvej / Maglebjergvej (Beslutning)#25 - Faglokalekapacitet på skoler til praktisk/musiske fag (Beslutning)#26 - Omstillingsforslag på det specialiserede børneområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats (Beslutning)#27 - Omstillingsforslag på det specialiserede voksenområde i forlængelse af analyse- og omstillingsarbejdet i Center for Social Indsats (Beslutning)#28 - Etablering af nyt værnemiddeldepot (Beslutning)#29 - Rammeaftale for Ulvedalene 2017-2023 (Beslutning)#30 - Elevbetaling på Musikskolen ifm. Corona (Beslutning)#31 - Etablering af kunstgræsbaner ved Lundtofte Boldklub (Beslutning)#32 - Central bevilling til sommeraktiviteter (Beslutning)#35 - Anmodningssag fra A og SF om ældres isolation under Corona - midler til terapeuter#38 - Valg af medlem til bestyrelsen for VUC Lyngby (Beslutning)#39 - Anmodning om udtrædelse af Kommunalbestyrelsen (Beslutning)#40 - Folketingets "sommerpakke' samt sommeraktiviteter for ældre og sårbare grupper (Drøftelse)

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 25. juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 166
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 7
Det seneste år: 166
There is no video in the channel yet. There is no video yet.