06-02-20 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordenen#2 - Udnævnelse af kandidater til nyt skatteankenævn og vurderingsankenævn (Beslutning)#3 - Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 Økonomiudvalgets område#4 - Anlægsbevilling til legepladser (Beslutning)#5 - Anlægsbevilling til Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag i 2020 (Beslutning)#6 - Anlægsbevilling til renovering af sluser (Beslutning)#7 - Anlægsbevilling til bygningsmæssige justeringer af eksisterende anlæg 2020 (Beslutning)#8 - Analyse af fremtidig placering af BIOFOS (Orientering)#9 - Samvirke, afd. Toftebæksvej - godkendelse af skema A i forbindelse med renoveringsprojekt#10 - Lejerbo Lyngby, afd. Hollandshuset - ansøgning om låneoptagelse til finansiering af køkkenmodernisering (Beslutning)#11 - Status for implementering af Sundhedsstrategien 2016-2019 (Orientering)#12 - Det økonomiske udgangspunkt for det specialiserede voksenområde (myndighed) i 2020 og igangsættelse af omstillingsarbejdet (Beslutning)#13 - Anlægsbevilling til supercykelsti, Helsingørruten (Beslutning)#14 - Midlertidig etablering af randzone for Ulrikkenborgkvarteret samt etablering af randzone på private fællesveje (Beslutning)#15 - Udmøntning af budgetomstillingspulje på Teknik- og Miljøudvalgets område (Beslutning)#16 - Nedlæggelse af Børnehuset Kastaniehuset (Beslutning)#17 - Opsigelse af driftsoverenskomst - Stjernedalen (Beslutning)#18 - Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 (Beslutning)#19 - Revidering af skoleudviklingsstrategi (Beslutning)#20 - Opdateret ansøgning om tilskud til VM i kano og kajak 2021 (Beslutning)#21 - Budget 2020-23 - Udmøntning af budgetomstillingspulje i 2020 Kultur- og Fritidsudvalgets område (Beslutning)#22 - Procedure for godkendelse af vejnavne (Beslutning)#23 - Nyt vejnavn Niels Post Jensens vej til sti i Taarbæk (Beslutning)#24 - Modtagere af Idrætslederprisen, Ungdomslederprisen og Amatørmusikprisen (Beslutning)

Se eller gense kommunalbestyrelsemødet 06. februar 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 88
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 88
There is no video in the channel yet. There is no video yet.