29-08-19 – Møde kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordenen#2 - 2. anslået regnskab 2019 (Beslutning)#3 - Budgetbehov for Økonomiudvalget 2020-23 (Beslutning)#4 - Budget 2020-23 Budgetreduktions- og effektiviseringsforslag (Beslutning)#5 - Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2019 (Beslutning)#6 - Udpegning af medlemmer til FGU Nords bestyrelse#7 - Tilkøb af ekstra vibrationsdæmpende tiltag på DTU Lyngby Campus (Beslutning)#8 - Bevilling til sammenlægning af træningsenheden på en lokation samt til langsigtet bygningsanalyse (Beslutning)#9 - Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Virum Skole og Fuglsanggårdsskolen (Beslutning)#10 - Anlægsregnskab - Renovering og modernisering af faglokaler (Beslutning)#11 - Carlshøj, afd. B 11 - ansøgning om yderligere låneoptagelse til finansiering af ustøttede renoveringsarbejder (Beslutning)#12 - Mødekalender 2020 (Beslutning)#13 - Prioritering af pulje til renovering og modernisering af legepladser (Beslutning)#14 - Handleplaner for Virum Bymidte og frigivelse af anlægsbevilling (Beslutning)#15 - Vedligeholdelsesordninger på private fællesveje (Beslutning)#16 - Bestilling af bustrafik 2020 hos Movia (Beslutning)#17 - Indhentning af ideer til kommuneplanlægning Kongevejen 79-81 og 83-85 (Beslutning)#18 - Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning)#19 - Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2018-2023 (Beslutning)#20 - Allerødruten i Lyngby-Taarbæk Kommune (Beslutning)#21 - Forslag til Byudvikling i balance - Plan- og Agenda 21-strategi 2019 til godkendelse (Beslutning)#22 - Udmøntning af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (Beslutning)#23 - Genhusning af musikskolen og øvrige foreninger (Beslutning)#24 - Gebyrer for brug af Fennebergsalen (Beslutning)#25 - Rammer for klassedannelse 2020/21 (Beslutning)#26 - Uddeling af Den Sociale Frivillighedspris 2019 (Beslutning)

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 29. august 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 131
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 131
There is no video in the channel yet. There is no video yet.