27-06-2019 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsordenen#2 - Regnskab 2018, revisionsberetning (Beslutning)#3 - Opbremsning af serviceudgifter (Beslutning)#4 - Status for Rådhusprojektet og oplæg til justering i tidsplan for udførelse (Beslutning)#5 - Vilkår for kommunalt tilskud til opførelse af havnelegeplads i Taarbæk Havnelegeplads (Beslutning)#6 - Nyt plangrundlag og frigivelse af midler til servicearealer på Den Gamle Lyngby Statsskole (Beslutning)#7 - Salg af HMN Naturgas A/S - Udlodning af provenu (Beslutning)#8 - Statsbanepersonalets Andelsboligorening, afd. 4 - låneoptagelse til bl.a. udskiftning af vinduer (Beslutning)#9 - Frigivelse af anlægsmidler til trafiksignaler i forbindelse med letbaneprojektet (Beslutning)#10 - Anlægsregnskab for etablering af pavillon ved børnehuset Troldebo (Beslutning)#11 - Anlægsregnskab for ombygning af Toften til Lindegårdsskolens Klub (Beslutning)#12 - Sammenlægning af projekter vedr. Stadsbiblioteket og frigivelse af rådighedsbeløb (Beslutning)#13 - Navngivning af veje, pladser mv. inkl. styrelsesvedtægtsændring (Beslutning)#14 - Afrapportering af ordning for vinteren 2018/2019 (Orientering)#15 - Nyt kryds Jernbanepladsen/Gl. Jernbanevej (Beslutning)#16 - Ændret linjeføring, trafiksikkerhedsrevision og økonomiske konsekvenser ved Fortunbyen st. (Beslutning)#17 - Løsning for kørestrøm på Klampenborgvej (Beslutning)#18 - Nye affaldsordninger for pap, tekstil og haveaffald (Beslutning)#19 - Endelig vedtagelse af erhvervsstrategi (Beslutning)#20 - Ny affaldsordning for indsamling af madaffald (Beslutning)#21 - Endelig godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan, Dyrehavegårds jorder og tracéet (Beslutning)#22 - Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - genforelæggelse (Beslutning)#23 - Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 (Beslutning)#24 - Opgangsfællesskab i Rævehøjparken (Beslutning)#25 - Telemedicinsk monitorering af borgere med KOL i 2019 (Beslutning)#26 - Genhusning af Lundtofte Skole ifm. renovering (Beslutning)#27 - Flytning af daginstitution (Beslutning)#31 - Midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen d. 27. Juni 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 141
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 6
There is no video in the channel yet. There is no video yet.