28-06-2018 - Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - 1. anslået regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område#2 - 1. anslået regnskab 2018 - samlet sag#3 - Budget 2019-22 - Budgetbehov#4 - Revisionsberetning 2017 (Beslutning)#5 - Mødekalender 2019 (Beslutning)#6 - Anlægsregnskaber - Almene boliger og tilknyttede projekter#7 - Samvirke, afd. Lindevangen - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser#8 - Samvirke, afd. Frederiksdalsvej - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser#9 - Samvirke, afd. Toftebæksvej - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser#10 - Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser#11 - Lyngby Boligselskab, afd Fortunen - godkendelse af byggeregnskab for LAR-projekt#12 - Igangsætning af ekstra sikkerhedsforanstaltninger på Lindegårdsskolen#13 - Igangsætning af projektering af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen#14 - Anlægsbevilling til forundersøgelse - ny kunstgræsbane i Lundtofte (beslutning)#15 - Serviceaftaler for private fællesveje (Beslutning)#16 - Varig genhusning af Troldebo (Beslutning)#17 - Genetablering af daginstitution efter nedrivning af bygning (Børnehuset Troldebo), Mølleåparken 60 (Beslutning)#18 - Udmøntning af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (Beslutning)#20 - Genforelæggelse: Ekstra hold til Sorgenfriskolen (Beslutning)#21 - Fælles standarder etc. indenfor plejefamilier i 4K regi (beslutning)#22 - Ansøgning om puljemidler til videreudvikling af akutfunktion i hjemmesygeplejen (Beslutning)#23 - Fastsættelse af serviceniveau for diabetes hjælpemidler (Beslutning)#24 - Forlængelse og finansiering af aftale med Det Flydende Teater (Beslutning)#25 - Turismestrategi 2018-2022 (Beslutning)#26 - Udpegning af medlem til bestyrelse i FGU institution (Beslutning)#27 - Forslag til lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord - Hempel (Beslutning)#28 -Godkendelse af VVM-tilladelse for forlængelse af Firskovvej (Beslutning)#29 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 280 og Kommuneplantillæg 2/2017 for forlængelse af Firskovvej (Beslutning)#30 - Endelig godkendelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 forlængelse af Firskovvej (Beslutning)#31- Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2018 afvanding af del af Buddingevej og Hovedstadens Letbane (Beslutning)#32 - Etablering af grupperum i hovedbygning på Sorgenfriskolen (beslutning)#33 - Genforelæggelse: Udviklings- og helhedsplanen for Firskovvejområdet - retningslinjer for det videre arbejde (Beslutning)#35 - Regnskabssag - Lukket Punkt#36 - Ejendomssag - Lukket Punkt#37 - Salg af areal - Lukket Punkt#38 - Ejendomssag (Beslutning) - Lukket Punkt#39 - Ejendomssag - Lukket Punkt

Se eller gense kommunalbestyrelsen 28. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 59
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 8
Det seneste år: 59
There is no video in the channel yet. There is no video yet.