02-11-2017 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#21 - Anmodningssag - Placering af 0. klasser m.v.#1 - Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af 4 mio. kr. pulje på Skoler, Klub og Dagtilbud (Drøftelse)#2 - Anmodningssag - Prioritering af mindreforbrug på ældreområdet#3 - Budgetaftale 2018-21 Udmøntning af pulje vedr. Sundhed, Omsorg og Handicappede (Drøftelse)#4 - Fastsættelse af gebyrer for affald 2018 (Beslutning)#5 - Gebyr for rottebekæmpelse 2018 (Beslutning)#6 - Lyngby Kirkestræde 8, anlægsregnskab efter køb af ejendommen (Beslutning)#7 - Godkendelse af Helhedsplan for Virum Bymidte og meddelelse om anlægsbevilling til trafikanalyse (Beslutning)#8 - Høringssvar til revision af Fingerplan 2017 (Beslutning)#9 - Høringssvar til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet (Beslutning)#10 - Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej (Beslutning)#11 - Genforelæggelse: Principskitse Firskovvej (Beslutning)#12 - Skolernes anvendelse af Folkeskolelovens §16 b (understøttende undervisning) Beslutning)#13 - Godkendelse af principper for fordeling af idræts- og bevægelseslokaler og faciliteter (Beslutning)#14 - Frikommuneprojekt - Oplæg til fælles akutfunktion i 4-Kommunesamarbejdet#15 - Opdateret samarbejdssaftale om fælles hjælpemiddeldepot (Beslutning)#16 - Værdighedsmillliard - anvendelse af forventet mindreforbrug 2017 (Beslutning)#17 - Værdighedsmilliarden 2018 - yderligere midler (Beslutning)#18 - Anvendelse af arv til Solgården (Beslutning)#19 - Mulighed for afvikling af virtuelle politiske møder (Beslutning)#20 - Mulighed for at forhøje antal medlemmer i Grundlisteudvalget (Beslutning)#22 - Lukket punkt: Ejendomssag#23 - Lukket punkt: Årets virksomhed på beskæftigelsesområdet (Beslutning)

Se eller gense kommunalbestyrelsen 02. November 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 286
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 10
Den seneste måned: 286
Det seneste år: 286
There is no video in the channel yet. There is no video yet.