22-06-2017 Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Regnskab 2016 - Revisionsberetning#2 - 1. anslået regnskab 2017#3 - Budget 2018 - 21 - Effektiviseringsforslag efter høring#4 - Supplerende budgetbehov til budget 2018 - 21#5 - Budget 2018 - 21 - Drifts - og anlægsbehov#6 - Anlægsregnskab for projekt "Slidlag 2016"#7 - LAB, afd. Bredebo, endeligt byggeregnskab#8 - Lundtofte Skole og Kulturcenter, revideret budget i forhold til øgede anlægsudgifter#9 - Parkeringsrampeprojekt ved Lyngby Torv#10 - Lyngby Torv 3 - 11 - Nedlæggelse og salg af vejareal#11 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 26/2013 for Skovbrynet#12 - Endelig godkendelse af lokalplan 276 for Skovbrynet 2 - 24#13 - Forslag til helhedsplan for Lundtofteområdet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 28#14 - Plangrundlag for kommuneplantillæg 27/2013 for Boliger på Akademivej#15 - Forslag til Kommuneplantillæg 20/2013 Fæstningskanalen#16 - Forslag til Lokalplan 267 for Fæstningskanalen med tilhørende samlet miljørapport og VVM - redeg ørelse#17 - Forhøring - VVM - redegørelse for forlængelse af Firskovvej#18 - Brug af Kastanievej til loppemarked#19 - Årlig redegørelse for magtanvendelse#20 - Renovering af Rådhuset - Placering af funktioner på Rådhuset og anden lokation#21 - Status på ansøgning om konkret frikommuneforsøg på det somatiske akutområde#22 - Placering af én ekstra klasse på Engelsborgskolen#23 - Genbevilling af midler til lydanlæg, uddybning#25 - Valg til Seniorrådet#26 - Ny repræsentant i tværkommunalt Veteranråd#27 - Bevillingsnævn – udpegning af nyt medlem#28 - Novozymes Learningcenter#29 - Anmodningssag om borgerdrevne forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen#30 - Anmodningssag om Tilbud til unge#31 - Lukket punkt, Kulturpris 2017#32 - Lukket punkt, Genforelæggelse - Ejendomssag#33 - Lukket punkt, Uddannelse#34 - Lukket punkt, Ejendomssag#35 - Lukket punkt, Ejendomssag#36 - Pilotprojekt#37 - Lukket punkt, Ejendomssag#38 - Lukket punkt, Ejendomssag#39 - Lukket punkt, Aftale#41 - Lukket punkt, Licitation af trafikprojekter#42 - Lukket punkt, Licitation#43 - Lukket punkt, Arealsalg#44 - Lukket punkt, Salg af areal#40 - Lukket punkt, Licitation#24 - Ankestyrelsens afgørelse i sag om serviceaftale vedr. vinterbekæmpelse m.v. for private grundejere

Se eller gense kommunalbestyrelsen 22. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 254
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 34
Det seneste år: 254
There is no video in the channel yet. There is no video yet.