10-05-2017 - Møde i Kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
1 - Første anslået regnskab 2017 (taget af dagsordenen)2 - Budget 2018, opsamling på effektiviseringsforslag3 - Kommunernes inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav - bemyndigelse til udpegning af kommunale pantefogeder4 - LAB - Sorgenfrivang II - ansøgning om yderligere låneoptagelse og kommunegaranti5 - Kamsax Kollegiet - anmo dning om relaksation m.v.6 - Revisionsprotokollat samt årsregnskaber for 2016 - de kommunalt administrerede almene boligafdelinger7 - Status for planprojekter - byudvikling i Firskovvejsområdet og Firskovvejs forlængelse8 - Miljøgodkendelse til A/S Dyrehavsbakken9 - Sektorplaner 2017 - 2020 på Miljø - og Planområdet10 - Udskiftning af byrumsinventar i Virum og Sorgenfri vest for Kongevejen11 - Foranstaltninger på den private fællesvej Fyrrevang mod gennemkørende trafik12 - Nye KKR - mål for sundhed13 - Genforelæggelse - Kvalitetsstandard for aktivitets - og samværstilbud "Hovedsagen"14 - Genforelæggelse - Ophør af driftsoverenskomst med DSI Nettet I15 - Delegation - økonomiske redegørelser vedr. foreløbigt forbrug af midler under værdighedsmia16 - Samarbejdsaftale fælleskommunalt hjælpemiddeldepot17 - Ændringer af vedtægter for Ungerådet18 - Evaluering af det fælles skoledistrikt og ansøgning om forlængelse19 - Genforelæggelse - Tilpasning af kapacitet i Virum/Sorgenfri på dagtilbudsområdet20 - Ny rammeaftale med Det Kongelige Teater vedr. Ulvedalene21 - Anmodning om optagelse af sag - Vejnavn til Novozymes

Se eller gense mødet i Kommunalbestyrelsen 10. maj 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 118
De sidste 24 timer: 2
De sidste 7 dage: 12
Den seneste måned: 118
Det seneste år: 118
There is no video in the channel yet. There is no video yet.